Nepokretna kulturna baština Molata od 6. do 19.stoljeća PDF Ispis E-mail
Autor don Oleg Petrović   

A. Crkveno graditeljstvo

 1. Bavkul, Garška crikva, 6. st.

 2. Sirunjski, Garška crikva, 6. st.

 3. Lučina, Mostir (benediktinska cela s crkvom sv. Marije), 10. – 14. st.

 4. Župna crkva Gospe od Pohođenja, druga pol. 15. – prva pol. 18. st.

 5. Kapela Gospe od Karmela, prva pol. 17. st. – druga pol. 19. st.

  B. Utvrđeno graditeljstvo

 1. Kaštel Kaštelanić, druga pol. 16. st.

  C. Javno graditeljstvo

 1. Zgrada Pučke škole, konac 19. st.

  D. Stambeno – gospodarsko graditeljstvo

  1. Mračić, 16. - 18. st.

  2. Mandić, 16. - 18. st.

  3. Kuća Lantana, druga pol. 17. st.

  4. Kuća Bašić, druga pol. 18. st.

  5. Kuća Mikuličin, druga pol. 18. st.

  6. Kuća Jentiličić, druga pol. 18. st.

  7. Kuća Matešić, druga pol. 18. st..

  8. Kuća Matulić-Cikin, druga pol. 18. st.

  9. Kuća Abelić (Španić-Mihoviljev), 18./19.st.

  10. Kuća Pavlov, 18./19. st.

  11. Kuća Lovretić (Parada), 18./19. st.

  12. Kuća Španić-Kovačev, poč. 19. st.

  13. Lučina, kuća Matešić, poč. 19. st.

  14. Kuća Mavar (Pirc), sredina 19. st.

  E. Stambeno graditeljstvo

  1. Kuća Magaš I., sredina 19. st.

  2. Kuća Magaš II., konac 19. st.

  3. Župna kuća, konac 19. st.

  4. Kuća Stamać, konac 19. st.

  5. Kuća Barićev I., konac 19. st.

  6. Kuća Barićev II.,konac 19. st.

  7. Vila Abelić (Gosetti), konac 19. st.