Nepokretna kulturna baština Zapuntela od paleolitika do 19. stoljeća PDF Ispis E-mail
Autor don Oleg Petrović   


Okolica Zapuntela

A. Prapovijest

 1. Ledenice, naselje, arheol.lok. paleolitik

 2. Poplot, naselje,  arheol. lok.paleolitik

 3. Gomilica, Grobne gomile-humci-tumulusi, arheol.lok. paleolitik

 4. Kurilišće, Grobne gomile-humci-tumulusi, arheol.lok. paleolitik

 5. Zemljačine, Grobne gomile-humci-tumulusi, arheol.lok. paleolitik

 6. Vršak, Grobne gomile-humci-tumulusi, arheol.lok. paleolitik

 7. Stražica, Grobne gomile-humci-tumulusi, arheol.lok. paleolitik

 8. Triskavac, Grobne gomile-humci-tumulusi, arheol.lok. paleolitik

 9. Malića Straža, Grobne gomile-humci-tumulusi, arheol.lok. paleolitik

 10. Lokardenik, Ilirska gradina, arheol.lok., željezno doba

 11. Knežak, Ilirska gradina, arheol.lok., željezno doba

B. Srednji vijek

 1. Rižnjak, Garška crikva, arheol. lok., 6. st.

 2. Lovreč, crkva sv. Lovre, arheol. lok., 6. st.

 3. Luka, Srednjovjekovno naselje, arheol. lok., 9. - 15. st.

 4. Punta Solinski, ostaci solana, arheol. lok. 14. - 15.st

   

Zapuntel

A. Crkveno graditeljstvo

 1. Crkva Male Gospe, druga pol. 15 - prva pol. 18. st.

B. Utvrđeno graditeljstvo

 1. Kaštelet Petrović, druga pol. 16. - druga pol. 18. st.

C. Stambeno - gospodarsko graditeljstvo

 1. Kuća Mirković, 18. st.

 2. Kuća Radov, 18./19. st.

 3. Kuća Tomičić, prva pol.19. st

D. Stambeno graditeljstvo

 1. Župna kuća, 18. – druga pol. 19. st.

 2. Porat, kuća Petrović, prva pol.19. st.