Svećenici i redovnici Zapuntela od 16. do 21. stoljeća PDF Ispis E-mail
Autor don Oleg Petrović   

Don Oleg Petrović, Šibenik

ZAPUNTELSKI SVEĆENICI I REDOVNICI OD 16. DO 21. STOLJEĆA

1. BARANIĆ, don Toma

Navodi se godine 1614. Pripadao je zapuntelskom rodu Baranić, koji se navode u Zapuntelu od godine 1481.

2. GARŠKOVIĆ, don Matij

Krsni kum u Zapuntelu kao žakan god. 1735., 1744., kao svećenik 1738., 1743., 1745., dva puta 1746. Krsti u Zapuntelu godine 1752. s dopuštenjem mjesnog Kapelana. Župnik Ljupča je 1756. Boravio je u Anconi jedan mjesec godine 1773.. Umro je 14. VII. 1780.

3. GARŠKOVIĆ (- BARANČIĆ), don Osip

Red svećeništva primio 6. III. 1803. po rukama don Ivana Jurovića generalnog vikara. Boravio je u Lošinju i Istri godine 1803. Od zadarskog nadbiskupa dobio je dozvolu boraviti u Rabu „ad placitum“ godine 1805. Umro je u Umagu 21. VIII. 1839.

4. GALOŠIĆ, don Gašpe

Naveden je u Apostolskoj vizitaciji u službi kapelana Zapuntela 1579.

5. JARGOVIĆ, don Jivan

Župnik Vrsi (Ninska biskupija) godine 1603. Bio je župnik po odlasku Turaka iz ovog kraja. Kad je došao crkva sv. Mihovila bila je srušena, a on je vršio službu u crkvi Sv. Jakova u Slošanima. "Kod kurata Ivana Jagovića de Zapuntelo u Vrsima godine 1603. vidit (Grisonus) missale iliricum laceru, et iussi quanto ciius emi aliud. Vidi rituale Illiricum u acum Breviario" Umro je 13. X. 1622.

6. JUŠTOVIĆ, don Jivan

Vjenčani kum je u Molatu 1643. i krsni kum je 1645.

7. JUROVIĆ, don Jivan

Župnik Povljane je godine 1598. Umro je 13. IX. 1630.

8. MALETIĆ - ŠIŠIĆ, don Martin

Zaređen za svećenika 2. XII. 1760. Vjenčani kum je 1762., te krizmeni kum 1773. Godine 1774. Podijelio sakramente umirućih jednoj bolesnici iz Solina. Kapelan Brgulja je od 1775. do 1807. Boravio je u Rijeci jedan mjesec godine 1776., te tri mjeseca godine 1807. Umro je 15. prosinca 1809. u Istu.

9. MIRKOVIĆ, don Jivan

Krsni kum u Zapuntelu 1725., 1727. Kapelan je Zapuntela od godine 1728. do 1766. Vjenčani kum je u Molatu godine 1733. i 1744. Sagradio je obiteljsku grobnicu, naručenu iz kamenoklesarske radionice na otoku Premudi. Svoj rod je izdignuo u sloj „benestanti“.

10. MIRKOVIĆ, don Jive

Krsni kum je u Zapuntelu godine 1782. Red svećeništva primio 12. XI. 1784. Po rukama nadbiskupa Ivana Carsane. Boravi jedan mjesec u Puli godine 1785. Umro je 22. XI. 1796.

11. MIRKOVIĆ, don Šime

Red svećeništva primio 6. III. 1803. po rukama generalnog vikara Ivana Jurovića. Kapelan Zapuntela od godine 1805. do 1816. Engleski gusari su 1. III. 1810. opljačkali kuću don Šime Mirkovića i njegovih ukućana. Na popisu pokradene imovine, što su je sastavili zadarski delegat Grgur Kreljanović i pristav Frane Sanfermo, navodi se: „posteljina sa četiri kreveta, odjeća (hlače, košulje, kaput), šest ručnika, osamnaest tanjura, deset stolica, pet pokrivača…, te iz skladišta osam barila vina, sedam barila octa, šest mreža…“ Potom su kuću spalili. Vrijednost pokretne imovine procijenjen je na 200 cekina, a šteta na zapaljenoj kući na 100 cekina. Uz obiteljsku kuću sagradio je kasnobaroknu cisternu, naručenu iz kamenoklesarske radionice na otoku Korčuli. Umro je 28. III. 1818.

12. PETROVIĆ - ŠIŠIĆ, don Jivan

Krstitelj je u Zapuntelu godine 1765. i 1767. s dopuštenjem mjesnog Kapelana.

13. PETROVIĆ - ŠIŠIĆ, fra Jivan

Rođen je godine 1767. Stric don Šime Petrović kupuje mu glagoljsku početnicu u devetoj godini života. Krsni je kum kao žakan u Zapuntelu 1792. (dva puta) i 1793. Kupuje Kačićevo „Bogoslovlje dilorodno“(Bologna, 1729.) godine 1802. Navodi se od godine 1802. do 1806. kao član samostana franjevaca trećoredaca sv. Ivana Krstitelja u Zadru, kada je odlukom francuskih vlasti Samostan ukinut, a fra Jivan odlazi u očev kaštelet u Zapuntelu. Član je bratovštine sv. Bartula u Božavi godine 1814. Vodio je zemljišne sporove sa mjesnim kapelanom don Jivanom Tomičićem od 1817. do 1828. Krsni je kum u Zapuntelu kao svećenik godine 1821., 1822., 1823., 1826., 1827. Umro je u Zapuntelu 25. I. 1828.

14. PETROVIĆ (- ŠIŠIĆ), don Oleg

Rođen 6. VI. 1970. u Zadru. Po očevoj liniji porijeklom iz Zapuntela. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru stekavši zvanje profesora povijesti i dipl. povjesničara umjetnosti godine 1997. Objavljivao radove iz područja zavičajne povijesti (župe, naselja, trgovačko brodarstvo, epigrafika). Teološki studij diplomirao u Puli godine 2004. Zaređen za svećenika 29. VI. 2009. po rukama šibenskog biskupa Ante Ivasa. Iste godine položio stručni ispit iz vjeronauka u Splitu. Kao đakon obnašao službu osobnog biskupovog tajnika, voditelja Biskupijskog arhiva i katehete u Tehničkoj školi u Šibeniku, a od svećeničkog ređenja imenovan je župnikom šibenske župe Pohođenja BDM – Njivice, te i dalje vodi Biskupijski arhiv.

15. PETROVIĆ-ŠIŠIĆ, don Pere

Krsni kum kao žakan je godine 1783 (tri puta), 1784., Red svećeništva primio 10. XI. 1785. Po rukama nadbiskupa Ivana Carsane. 1785. Član je bratovštine sv. Duha u Božavi godine 1787. Umro je 3. VIII. 1793.

16. PETROVIĆ-ŠIŠIĆ, don Šime

Krsni kum je u Zapuntelu kao žakan 1743., 1745., 1746., Red svećeništva primio 5. VII. 1747. po rukama nadbiskupa Mate Karamana. Krsni kum je 1750., 1752. (dva puta), 1755., 1756., 1759., 1761., 1763. (dva puta), 1768., a u Molatu 1747., 1752., 1758., 1762., 1764. Član je bratovštine sv. Duha u Božavi godine 1753. Krsti s dopuštenjem mjesnog Kapelana u Zapuntelu 1752., 1753., 1756., 1758., 1760. Sagradio je kasnobaroknu cisternu uz sjeveroistočni dio obiteljskog kašteleta godine 1760., naručenu u kamenoklesarskoj radionici na otoku Korčuli. Kupuje grobnicu s natpisom „ 20. I 1763. questa sepoltura e di me signor don Simon Petrovig di Zanpontelo e di tuti li religiosi di mia casa“ u kamenoklesarskoj radionici na otoku Premudi. Svoju gospodarsku snagu je crpio iz obiteljskog posjeda, koji je obuhvaćao Južno polje sa okolnim brdima, te je svoj rod izdignuo u sloj „benestanti“. Konačno je kapelan Zapuntela od godine 1771. do 1774. Boravi dva mjeseca u Veneciji godine 1777. Krsni kum u Zapuntelu 1785. Umire 18. XII. 1795.

17. ŠIMIČEVIĆ, don Jadrij

Umro je 12. II. 1775. u dvadeset i osmoj godini života. Vjerojatno je uzrok smrti bila kolera koja je usmrćivala veliki broj otočana.

18. ŠURINIĆ, don Jivan

Krsni kum je kao žakan godine 1794., 1797. (dva puta), kao svećenik godine 1801.

19. TOMIČIĆ, don Jivan

Red svećeništva primio 2. IV. 1802. po rukama generalnog vikara Ivana Jurovića. Boravi u Ninu godine 1802., 1805. Krsni kum je u Molatu godine 1805. i u Zapuntelu 1812. Kapelan Zapuntela je od 1817. do 1834. Boravi u Malom Lošinju godine 1820. Sagradio kuću sa kasnobaroknom cisternom naručenu u kamenoklesarskoj radionici na otoku Korčuli. Svoj rod izdignuo iz staleža pučana u stalež „benestanti“. Umro je 12. XII. 1834.

20. TRESOV, don Šime,

Kum na krizmi 1669. Umro je 16. XI. 1710.

21. VARIČIĆ, don Jivan

Navodi se u nadbiskupskoj vizitaciji kao kapelan Zapuntela godine 1587.

22. VARIČIĆ, don Marko

Krstitelj u Molatu s dopuštenjem mjesnog Župnika godine 1633. i 1635. Vjenčani kum je u Zapuntelu godine 1637., 1638. i 1643. Krstitelj u Zapuntelu s dopuštenjem mjesnog Kapelana godine 1645. Umire 28. X. 1669.

II. ZAPUNTELSKI KAPELANI

1. Don Marko, 1504.

2. Don Gašpe Galošić, 1579

3. Don Jive Varičić, 1587.

4. Don Jure Mičić, 1614. – 1621.

5. Don Marko Vlahović 1622.

6. Don Mikula Fazinić, 1623. – 1650.

7. Don Jivan Vlahović, 1699.

8. Don Pere Mandić, 1700. – 1713.

9. Don Jivan Šimunić, 1714. – 1715.

10. Don Jivan Čokov, 1716. – 1721.

11. Don Stipan Šimunić, 1722. – 1723.

12. Don Šime Fižulić, 1724. – 1727.

13. Don Jivan Mirković, 1728. – 1766.

14. Don Matij Matulić, 1767. – 1770.

15. Don Šime Petrović, 1771. – 1774.

16. Don Pere Babajković, 1775. – 1788.

17. Don Toma Jentiličić, 1789. – 1804.

18. Don Šime Mirković, 1805. – 1816.

19. Don Jivan Tomičić, 1817. – 1834.

.