Kronika Zapuntela 1806. - 1945. PDF Ispis E-mail

 

Oleg Petrović, Šibenik

 

1806. - Don Šime Mirković započinje zapisivati matične knjige u latinici prekinuvši dvjestogodišnju tradiciju zapisa u glagoljici (1614. - 1805.)

1810. - Engleski gusari su pokrali pa zapalili kuću i konobu don Šime Mirkovića

1811. - Zapuntel postaje dio novoosnovane Općine Silba. Prvi član Općinskog vijeća iz Zapuntela je posjednik Šime Petrović

1824. - Osnovana Katastarska općina Zapuntel u koju ulazi i područje Brgulja. Vlasnici zemlje su zadarske plemićke obitelji de Ponte i de Lantana, te molatska obitelj Španić-Kovačev. Velike posjede u zakupu posjeduju obitelj Petrović, Mirković, Tomičić, Laleta i Radov.

1825. - Don Ivan Tomičić uvodi propisane matične knjige sa rubrikama na talijanskom jeziku

1839. - Posjednik Ivan Petrović gradi prvu kuću sa mulom u Portu

1864. - Petar Abelić kupuje veleposjed na otoku od Josipa, Domenike, Filomene i Marije de Lantana, ali zasada bez zapuntelskog polja jer se navode i drugi vlasnici kao obitelj Španić-Kovačev iz Molata, bratovština Presvetog Tila zadarske katedralne župe i dr.

1872. - Otvorena Lučka ispostava u kući Petrović u Portu ali je već zbog slabog prometa ukinuta pet godina kasnije te prebačena u Ist

1872. - Podignuta na kat Župnikova kuća

1875. - Matične knjige umjesto talijanskog započinju se zapisivati na hrvatskom jeziku

1879. - Don Petar Silvestrić uvodi latinski jezik u Misi umjesto crkvenoslavenskog, ali narod nastavlja odgovarati na crkvenoslavenskom jeziku

1881. - Posjednik Petar Petrović poklanja 2.000 kruna za kupnju novog zvona salivenog u Ljevaonici Jakova Cukrova u Splitu

1882. - Župljani kupuju drugo zvono u istoj Ljevaonici

1894. - Filoksera zahvaća zapuntelske vinograde, pa veći dio muškaraca odlazi za poslom u Argentinu i Čile

1899. - Don Šime Matulina od prikupljenih milodara župljana naručuje novi oltar i kip Gospe Lurdske

1900. - Uvedena redovna parobrodska linija Zadar - Zapuntel

1900. - Navodi se Trgovina mješovite robe Ante Jerkina i gostionica posjednika Ivana Mirkovića

1907., 1911. - Na izborima za Carevinsko vijeće Zapuntelci s pravom glasa po poreznom cenzusu glasuju u Molatu za Stranku prava don Ive Prodana

1912. - Don Šime Lovrović je konačno nakon tri bezuspješna pokušaja njegovih prethodnika uspio registrirati Pomoćnu pučku školu sa svim pridržanim pravima pri Kotarskom školskom vijeću u Zadru. Nastava se održavala u Bratskoj kući, a registrirana je i školska knjižnica.

1913. - Posjednik i glavar Krsto Radov osniva Ribarsku zadrugu iako nije bila registrirana, a smještena je u "magazinu" Radov u Portu

1914.-1918. - U Prvom svjetskom ratu pričuvni (do)časnici austrijske vojske su posjednici Ivan Mirković, Krsto Radov i Šime Petrović koji organiziraju Teritorijalnu obranu u Zapuntelu

1920.-1923. - Povratak iseljenika iz Amerike koji donijevši harmonike uvode suvremene plesove umjesto tradicionalnog kola, također se narodna nošnja zamjenjuje modernom odjećom

1920.-1945. - Američki povratnici ulažu svoj novac u brodske dionice trgovačke luke Ist (Nikola Batković, Dinko i Ivan Moković, Ante Perač-Kordić, Dinko i Ivan Viskov, Šime Radov), ujedno su i najveći donatori Župe i Mjesta. Također su registrirani i jedan trabakul (Petar ml Petrović) i tri bracere (Maletić, Ivan Viskov i suvlasništvo Baranov i Laleta)

1927. - Na poticaj don Ćirila Pelajića župljani su prikupili sredstva za kupnju novog zvona u Ljevaonici Jakova Cukrova u Splitu umjesto oduzetog od Austrijske vojske u Prvom svjetskom ratu

1935., 1938. - Punoljetni Zapuntelci glasuju na Parlamentarnim izborima u Preku za Hrvatsku seljačku stranku Vlatka Mačeka

1935.-1945. - Don Frane Paro snima sa fotografskim aparatom događaje i osobe, te prvi posjeduje i radio

1938. - Pomoćna pučka škola postaje državna kao Redovna pučka škola. Prva učiteljica je Vjera Karpani, koja je stanovala u kući Moković, a nastava se održavala u kući Šimat

1939. - Na poticaj dioničara i glavara Nikole Batkovića sagrađena je prva etapa nove školske zgrade sredstvima mještana

1940. - Posjednik Petar ml. Petrović otvara Trgovinu mješovite robe

1942. - Osnovana Poljoprivredno-potrošna zadruga sa Narodnom knjižnicom "Napredak". Inicijator i prvi predsjednik je Šime Deroko